lördag, september 23

MY WAY – NEVER LOSE THAT FEELING

av Peter Sjöblom

MY WAY: ”Never Lose That Feeling” (Rhythm Ace Recordings)

My Way hör inte till dem som vräker ut skivor i tid och otid – ”Never Lose That Feeling” är deras första sedan ”Älta” gavs ut för ungefär åtta år sedan. Stilen är dock ungefär den samma som sist, ett slags atmosfäriskt skramlig indierock-americana som inte gör sig till. Och det är My Ways största styrka, att deras tonfall och -läge känns så pass naturligt som det gör. Låtarna sticker inte nödvändigtvis ut men de är väl avvägda och trots allt bättre konturerade än vad åtskilliga andra musikaliskt besläktade band har. Jerker Bergkvist är för övrigt en sångare med många röster – ena stunden påminner han mig om Lädernunnans Jonas Almqvist (av alla människor), den andra om salig Olle Ljungström.