torsdag, juni 1

MUSAEUM CLAUSUM – MUSAEUM CLAUSUM

av Leif Carlsson

MUSAEUM CLAUSUM: ”Musaeum Clausum” (Umlaut)

Musaeum Clausum är en fransk-tysk modern jämlik trio med Louis Laurain kornett, Sebastien Beliah kontrabas och Hannes Lingens trummor, finns på vinyl och cd. Musikerna kan också höras med tunggungande Umlaut Big Band, duon Buder & Lingens och kvartetten Die Hochstapler, alla på Umlaut Records.

Här kommer musiken i tre långa sjok, sökande melodisk och improviserad jazz. Den tar inga stora språng och håller sig i mellanregistret. Det finns en frihet hos alla tre att finna sin väg och samtidigt (kanske) en överenskommelse att hålla sig inom samma långsamt flytande ljudhärad.

Jag tänker på Miles Davis mörka gatlykteblänkande filmmusik till Louis Malles noir-film ”Ascenseur pour l´echafaud” (”Hiss till galgen”) från 1958, när jag hör Laurain prova sig fram bland olika toner.

Skillnaden är, att här har även basfiol och trummor lika möjligheter att uttrycka sig, ty detta utspelar sig i nuet och alla framträder liksom oberoende av, men ändå bredvid varandra. Intensiteten kommer i dyningar, musiken fascinerande att följa.